หน้าที่ของผู้จดบันทึกคะแนนในกีฬาคริกเก็ต

หน้าที่ของผู้จดบันทึกคะแนนในกีฬาคริกเก็ต

หน้าที่ของผู้จดบันทึกคะแนน

ผู้จดบันทึกคะแนน 2 คน ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่จดบันทึกคะแนนทั้งหมด จำนวนของวิกเก็ตที่เสีย และ จำนวนของโอเวอร์ที่ขว้างบอล ให้ถูกต้องเหมาะสมความถูกต้องของคะแนน

ผู้จดบันทึกคะแนนทั้งสองคนต้องตรวจสอบบ่อยๆ  เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกคะแนนทั้งสองมีความตรงกัน และพวกเขาต้องตรวจสอบกับกรรมการอย่างน้อยทุกการหยุดพักการแข่งขัน ยกเว้นการหยุดพักดื่มน้ำ และรวมถึงเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน โดยตรวจสอบคะแนน วิกเก็ตที่เสีย และจำนวนโอเวอร์ที่ขว้างบอลให้ ถูกต้อง

 การตอบรับสัญญาณ

ผู้จดบันทึกคะแนนต้องได้รับคำสั่งและสัญญาณทั้งหมดที่ส่งจากกรรมการ และพวกเขาต้องทำสัญญาณ ตอบรับทันทีในแต่ละสัญญาณที่ได้รับจากกรรมการ

ลูกบอล

น้ำหนัก และขนาด

ลูกบอลใหม่ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ½  ออนซ์ หรือ 155.9 กรัม และไม่เกิน 5 ¾ ออนซ์ หรือ163 กรัม และมีขนาดไม่น้อยกว่า  8  13/16 นิ้ว หรือ 22.4 ซม. และไม่เกิน 9 นิ้ว หรือ 22.9 ซม.

การรับรอง และการควบคุมดูแลลูกบอล

ลูกบอลทั้งหมดที่จะใช้ในแต่ละการแข่งขัน ต้องได้รับการรับรองโดยกรรมการและหัวหน้าทีม ซึ่ง ลูกบอลจะต้องอยู่ในการครอบครองของกรรมการก่อนการโยนเหรียญ และต้องอยู่ในการควบคุมไป ตลอดการแข่งขัน

กรรมการต้องครอบครองลูกบอล เมื่อมีการเสียวิกเก็ต เมื่อเริ่มการหยุดพัก และเมื่อมีการหยุดเล่น

ลูกบอลใหม่

ถ้าไม่มีการตกลงกันก่อนการแข่งขันเกี่ยวกับการใช้ลูกบอลใหม่  หัวหน้าทีมใดก็ตามสามารถขอใช้ลูก บอลใหม่เมื่อเริ่มอินนิ่งได้ ลูกบอลใหม่ ในการแข่งขันที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน

ในการแข่งขันที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน หัวหน้าทีมฝ่ายรับอาจจะขอใช้ลูกบอลใหม่ หลังจากครบ จำนวนของโอเวอร์ตามข้อตกลงที่มีการใช้ลูกบอลเดิมแล้ว กรรมการบริหารของคริกเก็ตในแต่ละประเทศต้องกำหนดจำนวนของโอเวอร์ที่จะใช้ในประเทศของตน ซึ่งจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 75 โอเวอร์

กรรมการต้องแจ้งให้ผู้ตีและ ผู้จดบันทึกคะแนนทราบเมื่อลูกบอลใหม่ถูกนำมาใช้ในการเล่น ลูกบอลสูญหาย หรือไม่เหมาะสมต่อการเล่น ถ้าในระหว่างการเล่น ลูกบอลไม่สามารถถูกค้นพบ หรือซ่อมแซม หรือกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า ลูกบอลนั้นไม่เหมาะสมต่อการใช้เล่นในสภาพปกติ กรรมการจะแทนที่ลูกบอลนั้นด้วยลูกบอลที่มีสภาพ การใช้งานที่ใกล้เคียงกัน เมื่อลูกบอลถูกนำมาแทนที่ กรรมการต้องแจ้งให้กับผู้ตีและหัวหน้าทีมฝ่ายรับให้ ได้รับทราบ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของลูกบอลที่อธิบายในข้อ 1 ด้านบน นำไปใช้เฉพาะกับการเล่นโดยผู้ชายเท่านั้น ส่วนข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้นำไปใช้กับ

คริกเก็ตสำหรับผู้หญิง

น้ำหนัก ตั้งแต่ 4 15/16 ออนซ์ หรือ 140 กรัม  ถึง  5 5/16 ออนซ์ หรือ 151 กรัม

ขนาด    ตั้งแต่ 8 ¼ นิ้ว หรือ 21.0 ซม.  ถึง  8 7/8 นิ้ว หรือ 22.5 ซม.

คริกเก็ตสำหรับเด็ก – อายุต่ำกว่า 13 ปี

น้ำหนัก ตั้งแต่  4 11/16 ออนซ์ หรือ 133 กรัม  ถึง 5 1/16 ออนซ์ หรือ 144 กรัม

ขนาด    ตั้งแต่  8 1/16 นิ้ว หรือ 20.5 ซม.  ถึง  8 11/16 หรือ 22.0 ซม.

ไม้ตีคริกเก็ต

ความกว้าง และความยาว

ไม้ตี ต้องมีความยาวโดยรวมทั้งหมดไม่เกิน 38 นิ้ว หรือ 96.5 ซม. และส่วนใบของไม้ตีต้องทำจากไม้เพียงเท่านั้น และต้องไม่กว้างเกิน 4 ¼ นิ้ว หรือ 10.8 ซม. ในส่วนที่กว้างที่สุด

การหุ้มส่วนใบของไม้ตี

ส่วนใบของไม้ตีสามารถถูกห่อหุ้มได้ด้วยวัสดุสำหรับการป้องกัน การทำให้แข็งแรง หรือการซ่อมแซม วัสดุที่ใช้นั้นต้องไม่หนาเกิน 1/16 นิ้ว หรือ 1.56 ม.ม. และต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อลูกบอล มือ หรือถุงมือที่นับเป็นส่วนหนึ่งของไม้ตี ตามกฎนี้

 • อ้างอิงถึงไม้ตีที่ถูกถือโดยผู้ตี
 • เป็นการสัมผัสกันระหว่างลูกบอล และ
 • ไม้ตีของผู้ตี
 • มือของผู้ตีที่ถือไม้ตี
 • ส่วนใดๆ ของถุงมือที่ถูกสวมบนมือของผู้ตีที่ถือไม้ตีอยู่

ซึ่งต้องถือเป็นเช่นเดียวกับการที่ลูกบอลกระทบหรือสัมผัสกับไม้ตี หรือถูกตีโดยไม้ตี

ตำแหน่งพิทช์คริกเก็ต

เขตพื้นที่ของพิทช์

พิทช์ คือเขตสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนพื้นที่มีความยาว 22 หลา หรือ 20.12 เมตร และกว้าง 10 ฟุต หรือ 3.05เมตร และที่ปลายแต่ละฝั่งถูกปิดด้วยเส้นเขตขว้าง และมีเส้นสมมุติลากบรรจบที่ศูนย์กลางของสตัมป์อันกลางจากฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่ง เส้นด้านข้างขนานกันโดยระยะห่าง จากเส้นสมมุติ 5 ฟุต หรือ 1.52 เมตร

ความเหมาะสมของพิทช์สำหรับการเล่น

กรรมการต้องเป็นผู้ตัดสินครั้งสุดท้ายถึงความเหมาะสมของพิทช์สำหรับการเลือก และเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เจ้าหน้าที่บริหารของสนามต้องรับผิดชอบในการเลือกและเตรียมความพร้อมของพิทช์ส่วนในระหว่างการแข่งขัน กรรมการต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้และการบำรุงรักษา

การเปลี่ยนพิทช์

พิทช์ต้องไม่ถูกเปลี่ยนในช่วงระหว่างการแข่งขัน นอกจากกรรมการจะตัดสินใจว่าเป็นการไม่สมเหตุสมผล และอันตรายสำหรับการดำเนินการเล่นต่อไปบนพิทช์นั้น และต้องได้รับการยินยอมของหัวหน้าทีมทั้งสองฝ่ายด้วย

พิทช์ซึ่งไม่ใช่พื้นหญ้า

ในการแข่งขันที่มีการใช้พิทช์ซึ่งไม่ใช่พื้นหญ้า  พื้นผิววัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ต้องมีขนาดดังนี้ ความยาว    –  อย่างน้อย  58 ฟุต  หรือ 17.68 เมตร ความกว้าง  –  อย่างน้อย    6 ฟุต  หรือ   1.83 เมตร

วิกเก็ต

ความกว้าง และการติดตั้ง

วิกเก็ตสองชุดต้องถูกติดตั้งตรงข้ามและขนานกันด้วยระยะห่าง 22 หลา หรือ 20.12  เมตร จากศูนย์กลางของสตัมป์อันกลางของทั้งสองวิกเก็ต  แต่ละวิกเก็ตต้องมีความกว้าง 9 นิ้ว หรือ 22.86  ซม. และประกอบ ด้วยสตัมป์ไม้สามอัน และเบลล์ไม้ 2 อันวางอยู่บนสุด

ขนาดของสตัมป์

ส่วนยอดของสตัมป์ต้องอยู่สูงจากพื้น 28 นิ้ว หรือ 71.1  ซม. โดยมีลักษณะโค้ง และมีร่องสำหรับวางเบลล์  ส่วนของสตัมป์ที่อยู่เหนือพื้นต้องมีลักษณะเป็นทรงกระบอก นอกเหนือจากส่วนยอดที่มีลักษณะโค้งโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1 3/8 นิ้ว หรือ 3.49 ซม. และไม่เกิน 1 ½  นิ้ว หรือ 3.81 ซม. 

เบลล์

 • เบลล์ เมื่ออยู่ในตำแหน่งบนยอดของสตัมป์
 • ต้องไม่ยื่นขึ้นมาเหนือสตัมป์เกินกว่า ½ นิ้ว หรือ 27 ซม.
 • ต้องถูกวางอย่างพอดีกับสตัมป์ และไม่ทำให้สตัมป์ขยับออกจากแนวตั้งตรง
 • เบลล์แต่ละอันต้องมีขนาดดังนี้
 • ความยาวทั้งหมด 4  5/16  นิ้ว  หรือ  95  ซม.
 • ความยาวของคาน 2  1/8   นิ้ว   หรือ   40   ซม.
 • ความยาวสุดของเดือย 1  3/8   นิ้ว   หรือ   49   ซม.
 • ความยาวน้อยสุดของเดือย 13/16    นิ้ว   หรือ   06   ซม.

คริกเก็ตระดับเยาวชน

ในคริกเก็ตระดับเยาวชน คำจำกัดความของวิกเก็ตมีลักษณะเหมือนกัน โดยมีขนาดดังนี้ความกว้างของวิกเก็ต                                                                                                                                                           8   นิ้ว    หรือ  20.32  ซม.

 • ระยะห่างของวิกเก็ตทั้งสอง ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี 21   หลา  หรือ  20  เมตร
 • ระยะห่างของวิกเก็ตทั้งสอง ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 11 ปี 20   หลา  หรือ  29  เมตร
 • ระยะห่างของวิกเก็ตทั้งสอง ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9  ปี 18   หลา  หรือ  46  เมตร
 • ความสูงของสตัมป์จากพื้น 27 นิ้ว    หรือ  58  ซม. แต่ละสตัมป์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

 • ไม่น้อยกว่า 1  ¼   นิ้ว  หรือ   18  ซม.
 • ไม่เกินกว่า 1  3/8 นิ้ว  หรือ   49  ซม.แต่ละเบลล์

ความยาวทั้งหมด

3  13/16  นิ้ว  หรือ    9.68  ซม.

ส่วนคาน

1  13/16  นิ้ว  หรือ    4.60  ซม.

ความยาวมากสุดของเดือย

1  ¼   นิ้ว  หรือ    3.18  ซม.

ความยาวน้อยสุดของเดือย

¾  นิ้ว   หรือ    1.91  ซม.

การยกเลิกการใช้เบลล์

กรรมการทั้งสองคนสามารถตกลงกันที่จะยกเลิกการใช้เบลล์ถ้าหากจำเป็น  ถ้าหากได้ตกลงดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการใช้เบลล์ที่วิกเก็ตของทั้งสองฝั่ง เบลล์จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ทันทีที่สภาพของสิ่งต่างๆ เอื้ออำนวย เป็นยังไงกันบ้านสำหรับเนื้อหาที่เรานำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกีฬาคริกเก็ต เราหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปนั้นไปพัฒนากีฬาคริกเก็ตกันต่อไป

SEO